Kursy

W ramach projektu "Nowoczesny nauczyciel - kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów 7 podwarszawskich powiatów" powstaje 5 grup dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych, w tym edukacji wczesnoszkolnej (3 – matematyka i 2 – języki obce) oraz 3 grupy dla nauczycieli i nauczycielek z gimnazjów (1 – matematyka i 2 – języki obce).

Pierwsze zajęcia (2 dni) dotyczą Wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych ICT w procesie nauczania, natomiast następne (4 dni) dotyczą Kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i uczennic - w zależności od rodzaju grupy:

Kształtowanie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych uczniów i uczennic ze szkół podstawowych/gimnazjów

lub

Ksztłatowanie umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji językowych uczniów i uczennic ze szkół podstawowych/gimnazjów.

 

Kursy realizowane są w 8 grupach, po 16 osób w każdej grupie:

  • Grupa SP matematyka nr 1
  • Grupa SP matematyka nr 2
  • Grupa SP matematyka nr 3
  • Grupa SP jęz. obcy nr 1
  • Grupa SP jęz. obcy nr 2
  • Grupa GIM matematyka
  • Grupa GIM jęz. obcy nr 1
  • Grupa GIM jęz. obcy nr 2

Szkolenia dla nauczycieli (bezpłatne kursy z EFS) prowadzone są w salach szkoleniowych w centrum Warszawy (zapewnione będą obiad i przerwa kawowa).

 

Ponieważ grupy muszą być jednorodne, przyporządkowanie grup do poszczególnych terminów nastąpi po zebraniu odpowiedniej liczby osób do danej grupy, jednak w oparciu o poniższy harmonogram:

Planowane terminy zajęć:

 

nazwa grupy

rodzaj grupy

miesiąc

data

dzień tygodnia

rodzaj kursu

grupa nr 1

mat

sp

paź-13

lis-13

26.10.2013

sobota

ict

27.10.2013

niedziela

ict

09.11.2013

sobota

kszt. komp. kl.

10.11.2013

niedziela

kszt. komp. kl.

16.11.2013

sobota

kszt. komp. kl.

17.11.2013

niedziela

kszt. komp. kl.

grupa nr 2

mat

sp

lis-13

gru-13

23.11.2013

sobota

ict

24.11.2013

niedziela

ict

30.11.2013

sobota

kszt. komp. kl.

01.12.2013

niedziela

kszt. komp. kl.

07.12.2013

sobota

kszt. komp. kl.

08.12.2013

niedziela

kszt. komp. kl.

grupa nr 3 (była grupa nr 5)

jo

sp + gim

luty-marz-14

15.02.2014

sobota

ict

16.02.2014

niedziela

ict

22.02.2014

sobota

kszt. komp. kl.

            23.02.2014

niedziela

kszt. komp. kl.

08.03.2014

sobota

kszt. komp. kl.

09.03.2014

niedziela

kszt. komp. kl.

grupa nr 4 (była grupa nr 6)

mat

sp + gim

marz-14

15.03.2014

sobota

ict

16.03.2014

niedziela

ict

22.03.2014

sobota

kszt. komp. kl.

23.03.2014

niedziela

kszt. komp. kl.

29.03.2014

sobota

kszt. komp. kl.

30.03.2014

niedziela

kszt. komp. kl.

      

 

 

 

Terminy kolejnych grup zostaną ustalone z uczestnikami/czkami po zebraniu się odpowiedniej liczby osób w poszczególnych grupach.

Kaptiał Ludzki Mazowsze - Serce Polski Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.