O Nas

O Towarzystwie Amicus

Towarzystwo Amicus to dynamicznie rozwijająca się organizacja działająca od 15 lat w branży … no właśnie, tak szerokiej działalności jaką prowadzi TA nie da się określić jednym słowem. W zakres aktywności statutowej wchodzi działalność informacyjna, szkoleniowa, edukacyjna, wydawnicza oraz usługi doradcze. Jako niezależna organizacja non-profit działa w myśl zasady, iż informacja jest prawem a nie towarem. Określenie organizacji miała jasno odzwierciedlać filar jej działalności, być swoistą platformą porozumienia dla ludzi tworzących wszelkie inicjatywy społeczne, budować dialog między organizacjami i przyjacielskie porozumienie wpisujące się w działania statutowe. Stąd nazwa „Towarzystwo Amicus”. Ogromny potencjał Stowarzyszenia to stabilna, wysoko-wykwalifikowana kadra merytoryczna oraz szeroka sieć ekspertów i konsultantów, z którymi TA współpracuje. Łączy nas wspólna wizja realizowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przy jasno określonych rolach w zespole, a także odpowiedzialność za funkcjonowanie naszej organizacji. Zespół Towarzystwa Amicus regularnie podnosi swoje kompetencje poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. W roku 2011 r. wszyscy członkowie zespołu zostali przeszkoleni z zakresu polityki równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, cyklu zarządzania projektem i rozliczeń w ramach POKL.

Historia

Towarzystwo Amicus zostało powołane do życia w lipcu 1998 roku przez zespół studentów i absolwentów uczelni wyższych, pracowników naukowych, działaczy kulturalnych, pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców. Przez kolejne lata działalności Towarzystwo Amicus realizowało zadania we współpracy z administracją publiczną; Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiedza i doświadczenie zdobyte od 1998 roku pozwala nam oferować profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe. W ciągu ostatnich trzech lat tego rodzaju wsparciem objęliśmy ponad 4 tysiące osób. Dodatkowo prowadzimy liczne spotkania informacyjne i wizyty studyjne we współpracy z Partnerami z Gruzji, Łotwy, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Norwegii i Portugali, gdzie działania prowadziliśmy również poza granicami kraju.

 

www.towarzystwoamicus.pl

Kaptiał Ludzki Mazowsze - Serce Polski Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.