O Projekcie

Szanowni Państwo!

 

UWAGA!!! Od marca 2014 r. do projektu mogą być przyjmowani nauczyciele i nauczycielki z całego województwa mazowieckiego oraz nauczający przedmiotów matematyczno-przyrodniczych!

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż z dniem 1 sierpnia Towarzystwo Amicus rozpoczęło realizację kolejnego projektu skierowanego do środowiska edukacyjnego – 128 nauczycieli i nauczycielek ze szkół wiejskich. W ramach projektu wspierana jest kadra dydaktyczna ze szkół podstawowych i gimnazjów z 7 następujących powiatów:

  • legionowskiego,
  • mińskiego,
  • otwockiego,
  • piaseczyńskiego,
  • pruszkowskiego,
  • warszawskiego zachodniego
  • wołomińskiego.

 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek. Każdy uczestnik i uczestniczka otrzymują następujące wsparcie:

  • udział w kursie edukacyjnym z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych (kursy z ICT) w procesie nauczania – 1 weekend (14 h zajęć),
  • edukacyjne kursy z kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i uczennic (języki obce i matematyka) – 2 weekendy (28 h zajęć),
  • możliwość korzystania ze specjalistycznej platformy internetowej, na której znajdą się moduły edukacyjne wzbogacające i uzupełniające kursy edukacyjne.

 

Kursy realizowane będą w 8 grupach (każda po 16 osób). Powstanie 5 grup dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych, w tym edukacji wczesnoszkolnej (3 – matematyka i 2 – języki obce) oraz 3 grupy dla nauczycieli i nauczycielek z gimnazjów (1 – matematyka i 2 – języki obce).

 

Zajęcia prowadzone będą w salach szkoleniowych w centrum Warszawy (zapewnione będą obiad i przerwa kawowa) - Centrum Konferencyjne WILCZA - ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa.

 

Projekt „Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów 7 podwarszawskich powiatów” realizowany jest dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4.

Kaptiał Ludzki Mazowsze - Serce Polski Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.