Rekrutacja

Obecnie trwa rekrutacja Grupy nr 5, 6, 7 i 8 (nauczanie początkowe I-III, jęz. obce i przedmioty matematyczno-przyrodnicze). Są jeszcze wolne miejsca!

 

UWAGA! W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które już korzystały z kursów lub szkoleń finansowanych z Działania 9.4.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić poniższe dokumenty (oprócz deklaracji rezygnacji), podpisać oraz przesłać na adres Biura projektu w Warszawie.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowyNN.pdf
  2. Deklaracja uczestnictwa Deklaracja uczestnictwa NN.pdf
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych NN.pdf
  4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku NN.pdf
  5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa NN.pdf

 

Dodatkowe dokumenty:

 

Deklaracja rezygnacji Deklaracja rezygnacji NN.pdf

Kaptiał Ludzki Mazowsze - Serce Polski Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.